Gỗ Hoàng Anh Gia Lai được xử lý bằng công nghệ hiện đại và thân thiện.