Tâm lý của khách hàng là luôn muốn mua sắm tại một cửa hàng nội thất có uy tín