Thiết kế thêm phần trên tủ có sẵn
Thiết kế thêm phần trên tủ có sẵn rất tiện lợi cho khách hàng. Do có thể lắp ngay tủ có sẵn và thiết kế thêm phần phù hợp với diện tích nhà.